Historie a současnost SDH Kořenice

 

Úplný počátek našeho sboru je datován do devadesátých let 19. století, a to konkrétně prvním zápisem v knize „Protokol sboru dobrovolných hasičů“ dne 8. prosince 1885, kdy se v místnostech obecního starosty sešel výbor dobrovolných hasičů. Pan předseda zahájil schůzi, připomněl vzletnou řečí úkol spolku a jeho činnost, provolal také břiskné „Nazdar“. Sestaven byl seznam přistouplých členů a usneseno vybírat příspěvky v hodnotě 1 zlatý. Z dobrovolných příspěvků ve výši 23 zlatých a z čistého výdělku z hasičského věnečku 32 zlatých a 8 krejcarů bylo pořízeno patnáct přilbic a blůz.

 

V tomto „Protokolu“ jsou pravidelné zápisy ze sezení sboru dobrovolných hasičů, výboru a valných hromad, například v roce 1886 byl zvolen coby předseda sboru pan Jan Dolejš, velitel pan Josef Novotný, podvelitel coby cvičitel pan František Novotný, pokladník pan Josef Hurt, jednatel pan Pilař a obecní delegát pan Josef Rejholec. Tato sezení se scházela dvakrát do roka, kde byla projednávána a hodnocena činnost sboru dobrovolných hasičů. V roce 1910 k příležitosti 25. výročí trvání sboru proběhlo v naší obci hasičské cvičení a 6 zakládajících členů bylo oceněno záslužnou medailí.

 

V letech 1914 – 1918, kdy zuřila I. světová válka nebyly zápisy pořizovány, další zápis je datován dnem 7. prosince 1918. V průběhu dalších let byly pořizovány krátké zápisy ze sezení sboru dobrovolných hasičů, jednalo se o přijímání nových členů, o stavu pokladny, o účasti na cvičeních, župních sjezdech, volbách členů výboru a podobně.

 

Dost významným posunem ve sboru se stalo jednání, které nelze opomenout v historii, jednání obecního zastupitelstva se sborem dobrovolných hasičů v roce 1937 o koupi motorové stříkačky. Důvodem byl jednak pokrok doby, ale také nízká výkonnost staré ruční stříkačky. V ten samý rok byla na místní slavnosti motorová stříkačka prvně předvedena občanům obce. Na stříkačku byly vynaloženy náklady ve výši 19.000 Kč a na příslušenství v podobě hadic, kterých bylo celkem 200 m,  náklady ve výši 5.200 Kč. Dodavatelem byla firma z Telče, Josef Vystrčil a syn.

 

V roce 1956 požádala místní jednota Československého sboru požární ochrany Místní národní výbor o zakoupení motorového vozidla Škoda D, jehož cena činila 2.860 Kč. Na veřejné schůzi se zakoupení vozidla neodsouhlasilo, a proto sbor požární ochrany zapůjčil Místnímu národnímu výboru částku 2.860 Kč, aby mohlo být vozidlo zakoupeno. K jízdě autem byli stanoveni „bratři“ Josef Novák, Oldřich Truhlář a Josef Mach, kteří si museli obstarat povolení k jízdě požárního vozidla.

 

Dne 9. května 1965 proběhla oslava 80 let trvání Československého sboru požární ochrany. U příležitosti této oslavy se konala soutěž v lokalitě „na obci“ u strouhy. V těchto letech se činnost sboru zabývala pořádáním výletů pro členy, pomocí hasičů JZD Úsvit Kořenice, preventivními prohlídkami, byly ustavovány žňové protipožární hlídky, oslav MDŽ, tanečních zábav a další činností. Dále byly přijímány socialistické závazky k různým výročím a významným událostem.

 

V roce 1985 se uskutečnila oslava 100. výročí založení hasičského sboru v Kořenicích. U příležitosti těchto oslav byla slavnostně otevřena požární nádrž, kterou vybudovali občané ve spolupráci s Místním národním výborem Kořenice za necelé tři měsíce. Na této akci se pracovalo ve všední dny a hlavně o sobotách a nedělích. Od této doby byla nádrž využívána našimi občany i občany sousedních obcí jako koupaliště. U příležitosti oslav 100. výročí založení sboru byla předána Čestná uznání zasloužilým členům a sbor také nechal zhotovit vlaječky a keramické džbány.

 

Přeskočíme několik let a dostáváme se k roku 2003, kdy byla provedena rekonstrukce Hasičské zbrojnice, opravena fasáda, zvýšena vjezdová vrata a zhotovená nová střecha. V tomto roce bylo také založeno družstvo žen a společně obě družstva jak muži, tak ženy, vstoupili do Kutnohorské hasičské ligy, kde jsme po složitých a těžkých začátcích začali být konkurence schopnými týmy v požárním sportu. O rok později se uskutečnilo jedno z kol Kutnohorské hasičské ligy také v Kořenicích na místním fotbalovém hřišti. Ze strany zúčastněných družstev byla tato akce hodnocena velice dobře.

 

 

SDH Kořenice v roce 2007

 

  

Dne 18. 6. 2005 se uskutečnily oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kořenicích. Na základě tohoto výročí se uspořádala trochu netradiční soutěž v požárním útoku, doplněná o disciplíny pití šampusu, skákání v pytlích a pivní štafeta. O příjemnou zábavu se postarala místní „stará garda“ složená z pamětníků hasičského sboru. Večer následovala taktéž vydařená taneční zábava.

 

Jelikož se hasičský sport začal vyvíjet a my jsme nechtěli zůstat pozadu, zakoupili jsme v roce 2008 za velké finanční pomoci obecního úřadu nový výkonnější sportovní stroj, který jsme následovně pojmenovali na „Krakena“. Když jsme na začátku zmínili představitele tehdejší doby, je potřeba zmínit i toho současného pana Stanislava Machalického, bez jehož pomoci, úsilí a podpory coby předsedy SDH v Kořenicích by to nefungovalo.

 

V Kutnohorské hasičské lize soutěžíme dodnes, takže pokud budete mít čas a chuť přijďte nám držet palce, pobavit se, občerstvit a poznat krásu tohoto sportu.

 

         

 

Muži, r. 2006

Novinky

Hasičský ples

14.02.2015 20:00
Sbor dobrovolných hasičů Kořenice si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples, který se koná 14.2.2015 od 20 hod. v hostinci u Nováků.

Příprava sálu

12.02.2015 18:00
Příprava sálu v hostinci u Nováků.

Webová prezentace byla spuštěna

02.01.2015 14:07
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...
<< 1 | 2 | 3