Historie a současnost SDH Kořenice

 

Úplný počátek našeho sboru je datován do devadesátých let 19. století, a to konkrétně prvním zápisem v knize „Protokol sboru dobrovolných hasičů“ dne 8. prosince 1885, kdy se v místnostech obecního starosty sešel výbor dobrovolných hasičů. Pan předseda zahájil schůzi, připomněl vzletnou řečí úkol spolku a jeho činnost, provolal také břiskné „Nazdar“. Sestaven byl seznam přistouplých členů a usneseno vybírat příspěvky v hodnotě 1 zlatý. Z dobrovolných příspěvků ve výši 23 zlatých a z čistého výdělku z hasičského věnečku 32 zlatých a 8 krejcarů bylo pořízeno patnáct přilbic a blůz.

 

V tomto „Protokolu“ jsou pravidelné zápisy ze sezení sboru dobrovolných hasičů, výboru a valných hromad, například v roce 1886 byl zvolen coby předseda sboru pan Jan Dolejš, velitel pan Josef Novotný, podvelitel coby cvičitel pan František Novotný, pokladník pan Josef Hurt, jednatel pan Pilař a obecní delegát pan Josef Rejholec. Tato sezení se scházela dvakrát do roka, kde byla projednávána a hodnocena činnost sboru dobrovolných hasičů. V roce 1910 k příležitosti 25. výročí trvání sboru proběhlo v naší obci hasičské cvičení a 6 zakládajících členů bylo oceněno záslužnou medailí.

 

V letech 1914 – 1918, kdy zuřila I. světová válka nebyly zápisy pořizovány, další zápis je datován dnem 7. prosince 1918. V průběhu dalších let byly pořizovány krátké zápisy ze sezení sboru dobrovolných hasičů, jednalo se o přijímání nových členů, o stavu pokladny, o účasti na cvičeních, župních sjezdech, volbách členů výboru a podobně.

 

Dost významným posunem ve sboru se stalo jednání, které nelze opomenout v historii, jednání obecního zastupitelstva se sborem dobrovolných hasičů v roce 1937 o koupi motorové stříkačky. Důvodem byl jednak pokrok doby, ale také nízká výkonnost staré ruční stříkačky. V ten samý rok byla na místní slavnosti motorová stříkačka prvně předvedena občanům obce. Na stříkačku byly vynaloženy náklady ve výši 19.000 Kč a na příslušenství v podobě hadic, kterých bylo celkem 200 m,  náklady ve výši 5.200 Kč. Dodavatelem byla firma z Telče, Josef Vystrčil a syn.

 

V roce 1956 požádala místní jednota Československého sboru požární ochrany Místní národní výbor o zakoupení motorového vozidla Škoda D, jehož cena činila 2.860 Kč. Na veřejné schůzi se zakoupení vozidla neodsouhlasilo, a proto sbor požární ochrany zapůjčil Místnímu národnímu výboru částku 2.860 Kč, aby mohlo být vozidlo zakoupeno. K jízdě autem byli stanoveni „bratři“ Josef Novák, Oldřich Truhlář a Josef Mach, kteří si museli obstarat povolení k jízdě požárního vozidla.

 

Dne 9. května 1965 proběhla oslava 80 let trvání Československého sboru požární ochrany. U příležitosti této oslavy se konala soutěž v lokalitě „na obci“ u strouhy. V těchto letech se činnost sboru zabývala pořádáním výletů pro členy, pomocí hasičů JZD Úsvit Kořenice, preventivními prohlídkami, byly ustavovány žňové protipožární hlídky, oslav MDŽ, tanečních zábav a další činností. Dále byly přijímány socialistické závazky k různým výročím a významným událostem.

 

V roce 1985 se uskutečnila oslava 100. výročí založení hasičského sboru v Kořenicích. U příležitosti těchto oslav byla slavnostně otevřena požární nádrž, kterou vybudovali občané ve spolupráci s Místním národním výborem Kořenice za necelé tři měsíce. Na této akci se pracovalo ve všední dny a hlavně o sobotách a nedělích. Od této doby byla nádrž využívána našimi občany i občany sousedních obcí jako koupaliště. U příležitosti oslav 100. výročí založení sboru byla předána Čestná uznání zasloužilým členům a sbor také nechal zhotovit vlaječky a keramické džbány.

 

Přeskočíme několik let a dostáváme se k roku 2003, kdy byla provedena rekonstrukce Hasičské zbrojnice, opravena fasáda, zvýšena vjezdová vrata a zhotovená nová střecha. V tomto roce bylo také založeno družstvo žen a společně obě družstva jak muži, tak ženy, vstoupili do Kutnohorské hasičské ligy, kde jsme po složitých a těžkých začátcích začali být konkurence schopnými týmy v požárním sportu. O rok později se uskutečnilo jedno z kol Kutnohorské hasičské ligy také v Kořenicích na místním fotbalovém hřišti. Ze strany zúčastněných družstev byla tato akce hodnocena velice dobře.

 

 

SDH Kořenice v roce 2007

 

  

Dne 18. 6. 2005 se uskutečnily oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kořenicích. Na základě tohoto výročí se uspořádala trochu netradiční soutěž v požárním útoku, doplněná o disciplíny pití šampusu, skákání v pytlích a pivní štafeta. O příjemnou zábavu se postarala místní „stará garda“ složená z pamětníků hasičského sboru. Večer následovala taktéž vydařená taneční zábava.

 

Jelikož se hasičský sport začal vyvíjet a my jsme nechtěli zůstat pozadu, zakoupili jsme v roce 2008 za velké finanční pomoci obecního úřadu nový výkonnější sportovní stroj, který jsme následovně pojmenovali na „Krakena“. Když jsme na začátku zmínili představitele tehdejší doby, je potřeba zmínit i toho současného pana Stanislava Machalického, bez jehož pomoci, úsilí a podpory coby předsedy SDH v Kořenicích by to nefungovalo.

 

V Kutnohorské hasičské lize soutěžíme dodnes, takže pokud budete mít čas a chuť přijďte nám držet palce, pobavit se, občerstvit a poznat krásu tohoto sportu.

 

         

 

Muži, r. 2006

Novinky

Čarodějnice

30.04.2016 17:00
V sobotu 30.4.2016 od 17 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti tradiční pálení čarodějnic, opečeme buřta, zapálíme hranici, zpopelníme čarodějnici. Všichni jsou srdečně zváni, občerstvení zajištěno.

Bowling

26.03.2016 13:00
V sekci kalendář akcí najdete pozvánku na bowlingový turnaj, který bude 26.3.2016, přihlásit se může kdokoli.

Dětský karneval

19.03.2016 15:00
Srdečně Vás zveme na dětský karneval, který se koná 19.3.2016 od 15 hodin v na sále v Hostinci u Nováků. Připraven je bohatý hudební program a pro děti odměny.

Hasičský ples

13.02.2016 20:00
Sbor dobrovolných hasičů Kořenice si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples, který se koná 13.2.2016 od 20 hod. v hostinci u Nováků.

Výroční schůze

16.01.2016 17:00
Srdečně zveme všechny členy na výroční schůzi, která se koná 16.1.2016 od 17 hodin v Hostinci u Nováků.

Silvestrovský běh

31.12.2015 10:00
Srdečně zveme všechny příznivce sportu na 1. ročník silvestrovského běhu, který bude zahájen 31.12.2015 v 10 hodin u hasičské zbrojnice.

Závěrečné 8.kolo Kutnohorské hasičské ligy

16.09.2015 21:13
Kutnohorská hasičská liga se blíží ke konci a pořadatelství posledního ligového kola v tomto roce připadlo právě našemu sboru. Srdečně zveme všechny příznivce na toto kolo, které bude probíhat na fotbalovém hřišti v sobotu 19.září 2015 od 10 hodin.

Čištění požární nádrže

30.04.2015 21:31
V sobotu 25.4.2015 proběhlo vyčištění požární nádrže. Naposledy se nádrž čistila před 8 lety, tudíž na nás čekalo neskutečné množství bahna, kamenů a jiných nečistot. K velkému překvapení jsme vylovili i několik desítek malých kapříků a běliček. Počasí nám přálo tak, že i někteří z nás se pěkně...

Brigáda

24.03.2015 20:45
V sobotu 28.3. od 8 - 12 hod. bude v hasičárně brigáda, každou pomocnou ruku uvítáme.

Sběr železného šrotu

09.03.2015 21:18
V sobotu 14. března mezi 8:00 - 11:00 hod. proběhne v Kořenicích sběr železného šrotu.
<< 1 | 2 | 3 >>